Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 420 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą ir viešąją įstaigą Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą“, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. viešoji įstaiga Klaipėdos laivininkų mokykla ir viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrą.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos – teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius pereina 2020 m. rugsėjo 1 d. po reorganizavimo veikiančiai viešajai įstaigai Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui.Skip to content