Informuojame, kad Lietuvos transporto saugos administracija akreditavo Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro pateiktą mokymo programą “Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė” (angl. Basic Safety Training) JRAB poskyris A-VI/1.

Programa skirta jūrininkams, siekiančius dirbti laivuose, kurie sugebėtų panaudoti asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmos pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės žinias, atitinkančias STCW-78/95 konvencijos VI sk. A-VI/ 1 poskyrio A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 lentelių reikalavimus.


Skip to content