Projekto priimantys partneriai:

  • Institutas “Infeba e.V.” (Vokietija)

Projekto dalyviai:

Numatomos 2 mobilumo stažuotės – profesinio mokymo mokinių praktika įmonėse Vokietijoje (Hamburge):
I grupė – 8 jūreivio-suvirintojo specialybės mokiniai
II grupė – 8 jūreivio-virėjo specialybės mokiniai

Mokinių mobilumo stažuočių trukmė: 30 dienų (4 savaitės)

Projekto trukmė: 12 mėnesių

Projekto tikslai:

1. Suteikti galimybę mokiniams atlikti mobilumo stažuotę Vokietijoje, kurios metu įgytos profesinės žinios, gebėjimai ir kompetencijos, prisidėtų prie profesinio rengimo tobulinimo, taikant modulinio mokymo ir pameistrystės patirtį.
2. Įgytą patirtį panaudoti kaip priemonę spartesniam modulinio mokymo ir pameistrystės įvedimui mokykloje.
3. Didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su užsienio šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais.
4. Gerinti mokinių bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo ir užsienio kalbos vartojimo įgūdžius;
5. Ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.
6. Didinti mokinių motyvaciją tęsti studijas ir nuosekliai planuoti tolimesnę karjerą.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

Skip to content